+48 89 527 99 11

O firmie

Po co jesteśmy...


Biuro Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych - Centrum Dochodzenia Odszkodowań w Olsztynie  pomaga wszystkim osobom, które doznały obrażeń w  wypadkach drogowych lub z innych powodów chciałyby dochodzić roszczeń  przeciwko Towarzystwom Ubezpieczeniowym o wypłatę odszkodowań.

Prowadzimy zarówno sprawy ofiar wypadków jak również właścicieli uszkodzonych lub skradzionych pojazdów.

Pomagamy także w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych (AC) oraz ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków (NW). Odwiedzając nasze biuro poznacie Państwo swoje prawa oraz  możliwości prawne dochodzenia  roszczeń na drodze cywilnej.

Jeżeli miałeś  wypadek będąc pasażerem, pieszym, kierowcą i:

   nie otrzymałeś odszkodowania lub było ono zbyt niskie
-    złamałeś nogę lub odniosłeś inne obrażenia ciała
-    straciłeś osobę bliską na wskutek wypadku
-    twój pojazd  został skradziony lub uszkodzony
-    okradziono ci dom
-    sąsiad zalał twoje mieszkanie
-    nie wypłacono ci VAT-u
-    czujesz się skrzywdzony decyzją ubezpieczyciela 

 Zgłoś się do nas ze swoim problemem  lub zadzwoń, a  zbadamy go i  pomożemy go rozwiązać.

Wstępna porada w biurze jest całkowicie bezpłatna!
Nie pobieramy zaliczek a wynagrodzenie rozliczamy dopiero po uzyskaniu odszkodowania.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą z wieloletnim doświadczeniem w branży, co  pozwoliło nam uzyskać już odszkodowania dla kilkuset klientów.

Uwaga!!! Przestrzegamy przed podpisywaniem ugód, które proponują Państwu Ubezpieczyciele.
Regułą jest, że zaproponowane warunki finansowe są bardzo niekorzystne dla poszkodowanego. Jeżeli macie Państwo  zamiar zawrzeć ugodę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym skonsultujcie jej warunki z nami.

  


Co warto wiedzieć
Powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub obejmujące roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia
Kontakt
Biuro Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych
ul. Warmińska 21/3, 10-545 Olsztyn
tel. 0-89 543 07 48 lub 506 152 839
O firmie | Szkody osobowe | Szkody majątkowe | VAT | Rzeczoznawcy | Oferta pracy | Dojazd
Copyright by © 2008 by Biuro Pomocy
DESIGN & CMS GALINDIA