+48 89 527 99 11

Rzeczoznawcy

Rzeczoznawcy

W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia korzystamy z porad i opinii doświadczonych chirurgów, traumatologów, ortopedów, psychiatrów, psychologów klinicznych, neurologów itp.

 

W sprawach dotyczących uszkodzonych lub zaginionych pojazdów współpracujemy wyłącznie z najlepszymi biegłymi sądowymi i rzeczoznawcami wpisanymi na listę prowadzona przez Ministra Infrastruktury:

 Biuro Ekspertyz Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
EKSPERT-SERWIS
tel. +48 601 63 18 75

Polski Związek Motorowy OZDG Sp.z o.o.
ul.Sielska 5, Olsztyn
089 522 72 40
Dyrektor mgr.inż. Eugeniusz Raulin

www.rzeczoznawcy.com.pl
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT
ul.Rataja 58, Olsztyn
tel. 089 526 54 10
Prezes mgr.inż. Wojciech Baszyński

 

 

Co warto wiedzieć
Powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub obejmujące roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia
Kontakt
Biuro Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych
ul. Warmińska 21/3, 10-545 Olsztyn
tel. 0-89 543 07 48 lub 506 152 839
O firmie | Szkody osobowe | Szkody majątkowe | VAT | Rzeczoznawcy | Oferta pracy | Dojazd
Copyright by © 2008 by Biuro Pomocy
DESIGN & CMS GALINDIA