+48 89 527 99 11

Oferta pracy

Zapraszamy do współpracy


Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, którym leży na sercu dobro osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, a które chciałyby pomóc poszkodowanym w uzyskaniu satysfakcjonujących ich odszkodowań.


Formę współpracy oraz jej warunki finansowe uzgadniamy indywidualnie w zależności od ilości  zgłoszonych spraw, wysokości roszczeń oraz  podpisanych umów z poszkodowanymi.

Poszukujemy także młodych osób do roznoszenia ulotek.
 
Co warto wiedzieć
Powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub obejmujące roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia
Kontakt
Biuro Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych
ul. Warmińska 21/3, 10-545 Olsztyn
tel. 0-89 543 07 48 lub 506 152 839
O firmie | Szkody osobowe | Szkody majątkowe | VAT | Rzeczoznawcy | Oferta pracy | Dojazd
Copyright by © 2008 by Biuro Pomocy
DESIGN & CMS GALINDIA