+48 89 527 99 11

Dojazd

Biuro Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych
Centrum Dochodzenia Odszkodowań

Olsztyn  
                                                                         

ul.Warmińska 21/3                                                                
10-545 Olsztyn                                                                 
                                                                
tel/fax 089 527 99 11                                                            

odszkodowanie Ostróda , odszkodowanie Olsztyn , odszkodowanie Iława , odszkodowanie Szczytno, odszkodowanie Mragowo,
odszkodowanie Kętrzyn , odszkodowanie Nidzica , odszkodowanie Elblag, odszkodowanie Ostróda ,odszkodowanie Warmia,
zadośćuczynienie Olsztyn , zadośćuczynienie Mazury , zadośćuczynienie za wypadek, zadośćuczynienie, renta Olsztyn


 

Co warto wiedzieć
Powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub obejmujące roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia
Kontakt
Biuro Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych
ul. Warmińska 21/3, 10-545 Olsztyn
tel. 0-89 543 07 48 lub 506 152 839
O firmie | Szkody osobowe | Szkody majątkowe | VAT | Rzeczoznawcy | Oferta pracy | Dojazd
Copyright by © 2008 by Biuro Pomocy
DESIGN & CMS GALINDIA