+48 89 527 99 11

Kontakt

Kontakt

Biuro Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych - Centrum Dochodzenia Odszkodowań
 


Olsztyn                                                                            
ul.Warmińska 21/3                           
10-545 Olsztyn                                                                   
                                                                
tel/fax   089 543 07 48 lub 506 152 839                                                         


Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00

odszkodowanie Ostróda, odszkodowanie Olsztyn, odszkodowanie Iława, odszkodowanie Szczytno, odszkodowanie Mragowo, odszkodowanie Kętrzyn, odszkodowanie Nidzica, odszkodowanie Elblag, odszkodowanie Ostróda ,odszkodowanie Warmia, zadośćuczynienie Olsztyn, zadośćuczynienie Mazury, zadośćuczynienie za wypadek, zadośćuczynienie, renta Olsztyn

 

Co warto wiedzieć
Powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub obejmujące roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia
Kontakt
Biuro Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych
ul. Warmińska 21/3, 10-545 Olsztyn
tel. 0-89 543 07 48 lub 506 152 839
O firmie | Szkody osobowe | Szkody majątkowe | VAT | Rzeczoznawcy | Oferta pracy | Dojazd
Copyright by © 2008 by Biuro Pomocy
DESIGN & CMS GALINDIA